Psychoterapia

Psychoterapia Gestalt

“Nie popychaj rzeki, ona płynie sama.”
Fritz Perls


Terapia Gestalt lokuje się w nurcie psychoterapii humanistycznej. Opiera się na założeniu, że poszerzenie samoświadomości pozwala jednostce na przejęcie kontroli nad własnym życiem i pokonanie kryzysów lub zaburzeń psychicznych. Zgodnie z założeniami psychoterapii Gestalt, człowiek ma zasadniczy wpływ na swój los. Przy wsparciu zdolny jest odnaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania oraz wypracować własne sposoby radzenia sobie z trudnościami, których doświadcza. Pomocne są mu w tym naturalne zasoby pochodzące z jego umysłu, ciała, a także emocji.
Paradoksalna teoria zmiany Perlsa – twórcy terapii Gestalt, głosi, że człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym, kim chciałby być. Terapia Gestalt opiera się na założeniu, że źródłem problemów jest nieumiejętność nadania sensu własnemu życiu, trwanie przy przekonaniach i nawykach, które blokują osobisty rozwój jednostki.

Metoda psychoterapii Gestalt opiera się na założeniu, że człowiek nie jest sumą cech, lecz nierozerwalną całością, zbudowaną z ciała, umysłu, emocji. Człowiek może pokierować własnym losem, czerpiąc z tych zasobów. Przy odpowiednim wsparciu terapeuty zdolny jest wypracować najlepsze sposoby radzenia sobie z problemami. Metoda bazuje na szczególnej relacji pacjenta i terapeuty. Relacja terapeutyczna opiera się na akceptacji i bezpieczeństwie. Zakłada się, że to, jak klient odnajduje się w relacji z terapeutą jest odzwierciedleniem rzeczywistych przeżyć i doświadczeń w relacji z innymi. Dzięki pracy „Tu i Teraz” klient poszerza świadomość i buduje doświadczenie siebie w kontakcie do świata.

Celem terapii Gestalt jest odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji i przywrócenie jednostce poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Terapia prowadzi do budowania poczucia sensu istnienia. Istotą pracy jest uwolnienie zablokowanych emocji, które przeszkadzają tworzyć dobre relacje ze światem, ze sobą, z innymi.

Obszary wsparcia:
• niska samoocena;
• problemy w relacjach;
• obniżony nastrój, depresje;
• niepokój, stany lękowe, nerwice;
• kryzysy i konflikty rozwojowe;
• kłopoty w komunikacji i kontaktach z innymi;
• kryzysy życiowe;
• dolegliwości psychosomatyczne;
• wsparcie rozwoju osobistego.

Informacja od Psychoterapeuty o przetwarzaniu danych osobowych