Zajmuję się rehabilitacją ruchową i terapią manualną od 2003 roku. Przez cały czas doskonalę swoje umiejętności zawodowe, które potwierdzone są dyplomami i certyfikatami wydawanymi przez powszechnie uznawane instytucje oraz osoby uprawnione do szkoleń terapeutów. Zawsze powtarzam, że moją wizytówką są Pacjenci, zadowoleni z przebiegu i efektów leczenia. Zajmuję się leczeniem metodami fizjoterapii polegającymi na poszukaniu w miarę możliwości precyzyjnej diagnozy i leczeniu przyczynowemu. Stosowanie różnych metod terapii pozwala na szerokie spektrum działania i leczenie wielu schorzeń układu ruchu. Podejście indywidualne i holistyczne jest podstawą skutecznej rehabilitacji. Zawsze dostosowuję metody i program pracy do pacjenta, starając się utrzymać profesjonalną relację psychologiczną i reagować na jego oczekiwania. W celu zoptymalizowania efektów moich działań, wykorzystuję najnowsze metody skutecznego leczenia. Opieram się na doświadczeniach specjalistów z całego świata. Chcąc poszerzać własną wiedzę i umiejętności w 2013 roku zdecydowałem się podjąć 5-letnie studia z osteopatii – sztuki diagnozowania i leczenia manualnego, znanej i praktykowanej na całym świecie od 140 lat.

 

 

Wykształcenie Dyplomowe

Rok Kierunek Uczelnia
2000-2003 Fizjoterapia 2,5 letnie studium medyczne Medyczne Studium Zawodowe w Radomiu
2005-2008 Fizjoterapia 3-letnie studia licencjackie Warszawski Uniwersytet Medyczny
II Wydział Lekarski
2008-2010 Fizjoterapia 2-letnie studia magisterskie Warszawski Uniwersytet Medyczny
II Wydział Lekarski
2013-2018 Osteopatia 5-letnie studia zaoczne, dyplomowe FICO Polska
Flanders International College of Osteopathy
2018-... TCM 2,5 letnia Szkoła Akupunktury Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
i Medycyny Integracyjnej, DAO Kraków

 

Wykształcenie Podyplomowe

- Fascial Manipulation , Jarosław Ciechomski, FM Assosciation

- Łańcuchy Mięśniowe i Stawowe G.D.S. , Philippe Campignion

- Dry Needling , Michel Leduc , Dry Needling Academy DNA

- Fascial Manipulation for Internal Dysfunction , Antonio Stecco

- Visceral Manipulation , Peter Schwind , The Barral Institute

- P-DTR Proproceptive Deep Tendom Reflex , Jose Palomar

- Applied Evolution, Physiology and Neurology, Michel Leduc

- Terapia Wisceralna wg Ogułowa, Olga Kozińska, ITCM DAO

- Medycyna Ortopedyczna OMI Cyriax , Hans Vorselaars

- Techniki Tkanek Miękkich , Jarosław Ciechomski, AKTIV

- Uwalnianie Mięśniowo-Powięziowe (skoliozy) , Robert Schleip

- FDM Fascial Distortion Model , Stefan Anker, IAMM

- Plaatsman Concept of Manual Physiotherapy , Ger Plaatsman

- Czytanie i analiza zdjęć RTG, Artur Biel , Reha+ Edukacja

 

Członkostwo

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

 

Publikacje

"Przydatność terapii manualnej w rehabilitacji pacjentów z przewlekłym uszkodzeniem stożka rotatorów stawu ramiennego. Doniesienie wstępne." (zobacz artykuł)