Agnieszkadr Agnieszka Zaborowska • Psychoterapeuta Gestalt (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt)
 • Doktor nauk humanistycznych;
 • Magister w zakresie kierowania procesami społecznym;

Ukończone kursy i szkolenia zawodowe

 • Terapia par. Teoria i praktyka, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt - nabycie specjalistycznych umiejętności umożliwiających psychoterapię par, poznanie specyficznych narzędzi do pracy psychoterapeutycznej z parą;
 • Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – nabycie umiejętności umożliwiających profesjonalną pomoc w poradnictwie i interwencji psychologicznej;
 • Szkoła letnia Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – doskonalenie kompetencji zawodowych psychoterapeutów w zakresie terapii Gestalt;
 • Specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Rodzinnych, Polskie Centrum Mediacj;
 • Bazowe Szkolenie z Mediacji, Polskie Centrum Mediacji;
 • Fakultatywne Studium Pedagogiczne, specjalizacja: Pedagogika;
 • Diagnozowanie zaburzeń osobowości. Diagnozowanie zaburzeń osobowości. Seminarium superwizyjne, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – Specjalistyczny warsztat psychoterapeutyczny doskonalenia kwalifikacji zawodowych;

Doświadczenie

 • Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu – szpitalny staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania raz na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym;
 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej w Lublinie – wsparcie psychologiczne, konsultacje, mediacje, terapia;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku – staż kliniczny;
 • Ekspert w projekcie „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” - prowadzenie indywidualnych sesji doradczych dla rodziców lub opiekunów młodzieży zależnej intelektualnie, Stowarzyszenie Dziedzictwo Jagiellońskie;
 • Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, przy współpracy z Aresztem Śledczym w Lublinie - Wykonawca w projekcie „Nowa Socjalizacja – resocjalizacja przez edukację” – poradnictwo psycho-socjo-pedagogiczne dla studiujących osadzonych.

Formy wsparcia: psychoterapia, konsultacje, mediacje, psychoedukacja

Bezpieczeństwo

Swoją praktykę terapeutyczną regularnie poddaję superwizji. Opieka superwizora Gestalt zapewnia poprawność relacji terapeutycznej i bezpieczeństwo klienta.

Czym jest dla mnie relacja terapeutyczna?

Rolą psychoterapeuty jest towarzyszenie klientom w ich indywidualnej podróży do szczęścia, pomoc w rozwoju i pełnym zaspakajaniu potrzeb. Droga przez konflikty ze sobą i światem bywa kręta i trudna. Zaangażowany, autentyczny i otwarty terapeuta jest odpowiednim wsparciem w tej wędrówce.

Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku


Zapraszam

tel. 509362070

Więcej na stronie www.gestalt.radom.pl