Akupunktura

Akupunktura

Akupunktura jest jednym z działów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
Wg koncepcji TCM w  ciele człowieka przebiegają kanały energetyczne, zwane również meridianami, którymi krąży tzw. energia życiowa – qi (czi). Sieć meridianów łączy narządy i tkanki wewnętrzne z powierzchnią ciała i znajdującymi się na niej punktami.

Qi płynie w systemie kanałów w określonym kierunku i kolejności odżywiając wszystkie narządy, tkanki i organy zmysłu umożliwiając im prawidłowe funkcjonowanie. Uważa się, że choroby spowodowane są zaburzeniami przepływu tej energii – jej zablokowaniem (stagnacją), niedoborem lub odwróceniem kierunku przepływu. Przyczyną tych zaburzeń mogą być tzw. czynniki patogenne zewnętrzne lub wewnętrzne. Akupunktura poprzez nakłuwanie specyficznych punktów na ciele człowieka przywraca prawidłowy przepływ energii i mobilizuje organizm do wyeliminowania czynników patogennych, przywracając równowagę.

Przy pierwszej wizycie u terapeuty zajmującego się akupunkturą powinien być przeprowadzony dokładny wywiad według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, wykonane badanie pulsu i języka oraz badanie fizykalne. Następnie dla każdego pacjenta dobierany jest indywidualny zestaw punktów akupunkturowych na podstawie konkretnej diagnozy. Zestaw ten przy każdym zabiegu ustalany jest ponownie na podstawie badania języka i pulsu oraz zgłaszanych przez chorego bieżących dolegliwości.

Pacjent nakłuwany jest zwykle w pozycji leżącej. Ilość nakłuwanych punktów zależy od ustalonej diagnozy. Igły pozostają w ciele od kilku minut do ok. pół godziny w zależności od rozpoznanego syndromu klinicznego. Głębokość wprowadzenia igły zależy od lokalizacji punktów. W tkankach miękkich, jak mięśnie, wprowadza się ją głębiej a w miejscach gdzie tkanka mięśniowa i skóra są cienkie nakłuwa się płytko. Podczas wkłuwania igły w punkt akupunkturowy powinno wystąpić zjawisko „de qi” odczuwane przez pacjenta pod postacią chwilowego rozpierania, mrowienia lub uczucia lekkiego prądu. W chwilę po wkłuciu igieł wszystkie punkty powinny być nieodczuwalne.

Liczba i częstotliwość zabiegów ustalana jest indywidualnie w zależności od stanu zdrowia pacjenta i stosowanej metody akupunkturowej. Ostre choroby wymagają mniejszej liczby zabiegów ( od 1do 6 ) i w krótszych odstępach czasowych. Choroby przewlekłe leczy się dłużej, czasem konieczne jest powtórzenie terapii po upływie określonego czasu.

Przed zabiegiem pacjent nie może być na czczo a czas od przyjętego posiłku powinien wynosić ponad 30 minut. Przeciwwskazane jest spożycie alkoholu przed zabiegiem. Nie powinno nakłuwać się kobiet podczas pierwszego dnia miesiączki ( poza niektórymi, konkretnymi wskazaniami). Przy braku zastosowania się do powyższych zaleceń może wystąpić zasłabnięcie. Poza tym przyjmowanie leków przeciwbólowych, uspokajających i nasennych zmniejsza skuteczność zabiegu akupunktury.