Grzegorz

Grzegorz ZaborowskiZajmuję się rehabilitacją ruchową i terapią manualną od 2003 roku. Przez cały czas doskonalę swoje umiejętności zawodowe, które potwierdzone są dyplomami i certyfikatami wydawanymi przez powszechnie uznawane instytucje oraz osoby uprawnione do szkoleń terapeutów. Zawsze powtarzam, że moją wizytówką są Pacjenci, zadowoleni z przebiegu i efektów leczenia. Wykorzystuję metody leczenia polegające na poszukaniu w miarę możliwości precyzyjnej diagnozy i terapii przyczynowej. Stosowanie różnych procedur pozwala na szerokie spektrum działania i leczenie wielu schorzeń. Podejście indywidualne i holistyczne jest podstawą skutecznej rehabilitacji. Zawsze dostosowuję metody i program pracy do pacjenta, starając się utrzymać profesjonalną relację psychologiczną i reagować na jego oczekiwania. Opieram się na doświadczeniach specjalistów z całego świata. W 2018 roku ukończyłem 5-letnie studia z osteopatii – sztuki diagnozowania i leczenia manualnego, znanej i praktykowanej na całym świecie od 140 lat, a od 2020 roku mam przyjemność, dzielić się swoją widzą i doświadczeniem w tej materii i towarzyszyć studentom osteopatii jako asystent w Still Academy of Osteopathy. Chcąc poszerzać własną wiedzę i umiejętności zdecydowałem się podjąć studia z Medycyny Chińskiej, najstarszej filozofii leczenia na świecie, która pozwala na całościowe zrozumienie człowieka i jego dolegliwości.

Wykształcenie Dyplomowe

Rok Kierunek Uczelnia
2000-2003 Fizjoterapia 2,5 letnie studium medyczne Medyczne Studium Zawodowe w Radomiu
2005-2008 Fizjoterapia 3-letnie studia licencjackie Warszawski Uniwersytet Medyczny
II Wydział Lekarski
2008-2010 Fizjoterapia 2-letnie studia magisterskie Warszawski Uniwersytet Medyczny
II Wydział Lekarski
2013-2018 Osteopatia 5-letnie studia zaoczne, dyplomowe FICO Polska
Flanders International College of Osteopathy
2018-2021 TCM 2,5 letnia Szkoła Akupunktury Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
i Medycyny Integracyjnej, DAO Kraków
2020 Tytuł Mistrza w zawodzie: Naturopata Izba Rzemieślnicza w Katowicach

Wykształcenie Podyplomowe

  - Fascial Manipulation , Jarosław Ciechomski, FM Assosciation
  - Łańcuchy Mięśniowe i Stawowe G.D.S. , Philippe Campignion
  - Dry Needling , Michel Leduc , Dry Needling Academy DNA
  - Fascial Manipulation for Internal Dysfunction , Antonio Stecco
  - Visceral Manipulation , Peter Schwind , The Barral Institute
  - P-DTR Proproceptive Deep Tendom Reflex , Jose Palomar
  - Applied Evolution, Physiology and Neurology, Michel Leduc
  - Terapia Wisceralna wg Ogułowa, Olga Kozińska, ITCM DAO
  - Medycyna Ortopedyczna OMI Cyriax , Hans Vorselaars
  - Techniki Tkanek Miękkich , Jarosław Ciechomski, AKTIV
  - Uwalnianie Mięśniowo-Powięziowe (skoliozy) , Robert Schleip
  - FDM Fascial Distortion Model , Stefan Anker, IAMM
  - Plaatsman Concept of Manual Physiotherapy , Ger Plaatsman
  - Czytanie i analiza zdjęć RTG, Artur Biel , Reha+ Edukacja
  - USG w praktyce fizjoterapeuty, Adam Michoński
  - Balanced Ligamentous Tension (BLT), Claudia Knox, SAO
  - Zaburzenia psychiczne i duchowe wg TCM, Sohial Forzam
  - Przezskórna elektroliza EPTE, Adam Michoński
  - PENS - Percutaneus Electrical Nerve Stimulation, ATMIS
  - Przezskórna Neuromodulacja NMP , Adam Michoński

Członkostwo

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

Publikacje

"Przydatność terapii manualnej w rehabilitacji pacjentów z przewlekłym uszkodzeniem stożka rotatorów stawu ramiennego. Doniesienie wstępne." (zobacz artykuł)