Metody

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a

Podstawowym założeniem metody jest leczenie wzorca klinicznego – jednostki chorobowej. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Dla wszystkich jednostek chorobowych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie. Różnicowanie można przeprowadzić przez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne, a dokładną lokalizacje podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących albo przez palpację.

W terapii wykorzystywane są następujące środki terapeutyczne:
głęboki masaż poprzeczny,
mobilizacje/manipulacje,
rozciąganie torebki,
trakcja.

Medycyna Ortopedyczna

Warunkiem skutecznego leczenia dysfunkcji narządu ruchu za pomocą metody Cyriaxa jest skrupulatne przeprowadzenia wywiadu z pacjentem. Każda dysfunkcja w obrębie narządu ruchu wykazuje charakterystyczne dla siebie dolegliwości bólowe, dzięki temu można dostosować terapię do określonego schorzenia oraz rozpoznać fazę dysfunkcji. W trakcie badania terapeuta obserwuje uważnie zachowanie pacjenta. Zwracając uwagę na postawę, nawyki ruchowe, zakres ruchomości oraz ewentualne wystąpienie objawów bólowych

Wskazania:

  • rwa kulszowa, ramienna
  • bóle migrenowe, zawroty głowy
  • bóle kręgosłupa, dyskopatie
  • zapalenie tkanek miękkich okołostawowych