Monitoring

MONITORING

Teren HAND-MED objęty jest własnym monitoringiem, którego jedynym celem jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa oraz usprawnienie organizacji pracy. Monitoringiem objęte są tylko ciągi komunikacyjne. Dane wynikające z monitoringu nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.