Metody

P-DTR
(Proprioceptive – Deep Tendon Reflex)

Metoda została opracowana przez doktora JosePalomaraLevera chirurga ortopedę, neurologa. Koncepcją tej metody nie jest praca na strukturze jak to się czyni w dzisiejszej fizjoterapii, osteopatii, terapii manualnej czy chiropraktyce. Metoda ta polega na diagnostyce i korekcji funkcji układu mechanorecepcyjnego.

Dr Palomar podkreśla, że u podłoża problemu pacjenta mogą leżeć nieprawidłowo działające receptory, ośrodki lub szlaki nerwowe. Mianowicie, jeśli w organizmie doszło do zakłócenia, zniekształcenia informacji przesyłanej z receptorów do ośrodkowego układu nerwowego, to polecenia dla narządów wykonawczych wydawane przez ośrodkowy układ nerwowy będą adekwatne do informacji, którą mózg otrzymuje.

Receptory znajdują się w niemal całym ciele: wiele z nich znajdujemy w skórze, ale są obecne także w powięziach, mięśniach, ścięgnach, okostnej, więzadłach i torebkach stawowych, w ścianach naczyń krwionośnych i w nerwach a także w obrębie narządów wewnętrznych i w poszczególnych narządach zmysłów.

P-DTR

Mózg (ośrodkowy układ nerwowy – OUN) zarządza naszym ciałem dzięki informacjom jakie napływają do niego ze wszystkich receptorów. Jeśli informacje te są prawidłowe, mózg je interpretuje i wysyła informację zwrotną do narządów wykonawczych, aby te wykonały swoją czynność w sposób optymalny. W przypadku gdy mózg otrzymał błędne informacje, na skutek jakiegoś zdarzenia, jego odpowiedź również będzie błędna, czego skutkiem jest nieprawidłowa funkcja narządów wykonawczych. Pojawiają się dolegliwości bólowe, osłabienie siły mięśniowej, ograniczenie ruchomości, zaburzenia motoryki.

Przyczyną takich zaburzeń mogą być wcześniej przebyte:

  • zabiegi operacyjne (artroskopia, endoskopia, cesarskie cięcie)
  • przewlekły stres i napięcia emocjonalne
  • nietolerancje pokarmowe lub chemiczne
  • zabiegistomatologiczne lub ortodontyczne
  • blizny, oparzenia, odmrożenia
  • umieszczenie ciał obcych (implanty, koronki, również biżuteria i tatuaże)
  • przeciążenia sportowe, urazy bądź mikrourazy tkanek miękkich (urazy mięśni, więzadeł, torebek stawowych) lub twardych (złamania, pęknięcia kości)
  • wszystkie inne zdarzenia, które układ nerwowy zarejestrował jako traumę

Główna zaleta metody P-DTR polega na tym, że dzięki prostym testom mięśniowym jesteśmy w stanie ocenić reaktywność układu nerwowo mięśniowego, wykryć dysfunkcje i w prosty, szybki i bezbolesny sposób je usunąć. Efekty działania P-DTR często są natychmiastowe i trwałe ponieważ zostaje usunięta pierwotna dysfunkcja, która może też być przyczyną innych problemów i dolegliwości na pozór kompletnie z nią nie związanych.

Metoda pozwala na precyzyjne diagnozowanie miejsca nieprawidłowego działania oraz rodzaju dysfunkcyjnego receptora. Może także przywrócić prawidłową sygnalizację z receptorów, które takiej korekcji wymagają. Odtworzenie ich niezakłóconej pracy ma prowadzić do automatycznego skorygowania przez ośrodkowy układ nerwowy komend wydawanych narządom wykonawczym, aby przywrócić organizmowi sprawne, skoordynowane i bezbolesne działanie.

Ważną zaletą metody jest jej nieinwazyjność i bezpieczeństwo zastosowania. Diagnostyka i leczenie dysfunkcyjnych receptorów są bezbolesne, a efekty korekcji trwałe i niejednokrotnie natychmiastowe. Nie jest to rodzaj terapii, wymagający wielokrotnych wizyt w gabinecie fizjoterapeutycznym, co pozwala skrócić zarówno czas, jak i koszty leczenia.