Psychoterapia

Psychoterapia Gestalt

“Nie popychaj rzeki, ona płynie sama.”
Fritz Perls


Psychoterapia Gestalt
Terapia Gestalt lokuje się w nurcie psychoterapii humanistycznej. Opiera się na założeniu, że poszerzenie samoświadomości pozwala jednostce na przejęcie kontroli nad własnym życiem i pokonanie kryzysów lub zaburzeń psychicznych. Zgodnie z założeniami psychoterapii Gestalt, człowiek ma zasadniczy wpływ na swój los. Przy wsparciu zdolny jest odnaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania oraz wypracować własne sposoby radzenia sobie z trudnościami, których doświadcza. Pomocne są mu w tym naturalne zasoby pochodzące z jego umysłu, ciała, a także emocji.

Paradoksalna teoria zmiany Perlsa – twórcy terapii Gestalt, głosi, że człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym, kim chciałby być. Terapia Gestalt opiera się na założeniu, że źródłem problemów jest nieumiejętność nadania sensu własnemu życiu, trwanie przy przekonaniach i nawykach, które blokują osobisty rozwój jednostki.

Metoda
Metoda psychoterapii Gestalt opiera się na założeniu, że człowiek nie jest sumą cech, lecz nierozerwalną całością, zbudowaną z ciała, umysłu, emocji. Człowiek może pokierować własnym losem, czerpiąc z tych zasobów. Przy odpowiednim wsparciu terapeuty zdolny jest wypracować najlepsze sposoby radzenia sobie z problemami. Metoda bazuje na szczególnej relacji pacjenta i terapeuty. Relacja terapeutyczna opiera się na akceptacji i bezpieczeństwie. Zakłada się, że to, jak klient odnajduje się w relacji z terapeutą jest odzwierciedleniem rzeczywistych przeżyć i doświadczeń w relacji z innymi. Dzięki pracy „Tu i Teraz” klient poszerza świadomość i buduje doświadczenie siebie w kontakcie do świata.

Cel
Celem terapii Gestalt jest odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji i przywrócenie jednostce poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Terapia prowadzi do budowania poczucia sensu istnienia. Istotą pracy jest uwolnienie zablokowanych emocji, które przeszkadzają tworzyć dobre relacje ze światem, ze sobą, z innymi.

Pierwsze 2-3 spotkania z terapeutą to konsultacje. Służą poznaniu się nawzajem, obserwacji i zebraniu wywiadu, rozpoznaniu problemów i podjęciu decyzji o terapii.

Obszary wsparcia:
• niska samoocena;
• problemy w relacjach;
• obniżony nastrój, depresje;
• niepokój, stany lękowe, nerwice;
• kryzysy i konflikty rozwojowe;
• kłopoty w komunikacji i kontaktach z innymi;
• kryzysy życiowe;
• dolegliwości psychosomatyczne;
• wsparcie rozwoju osobistego.

PSYCHOTERAPIA PARY
Psychoterapia pary to możliwość autentycznego spotkania się partnerów oraz rozmowy i próby wyjścia z kryzysu. Celem psychoterapii par jest rozumienie wzajemnego oddziaływania na siebie, nabywanie umiejętności słuchania się i rozwój relacji. Para uczy się umiejętności rozwiązywania problemów na bieżąco i niedoprowadzania do kryzysów w przyszłości.

Spotkania pary w terapii to bezpieczne miejsce do wyrażania własnych uczuć i potrzeb, a także do zrozumienia oczekiwań i emocji partnera. Podczas sesji psychoterapeuta dba o atmosferę wzajemnego zrozumienia i szacunku, jego zadaniem jest zapewnić parze warunki do dobrej komunikacji, co jest kluczowym elementem poprawy relacji.

Czasami psychoterapeuta rekomenduje pracę nad rozwojem osobistym jednego z partnerów.

Pierwsze 2-3 spotkania pary z terapeutą mają charakter konsultacyjny. Służą poznaniu się nawzajem, obniżeniu napięcia, obawy, wstydu. Dają okazję do poznania terapeuty i sprawdzenia jak czują się w kontakcie z nim, czy postrzegają go jako osobę, która może im pomóc. Terapeuta w tym czasie rozpoznaje: przyczyny podjęcia decyzji o terapii, oczekiwań klientów, motywacji oraz wspólnie z parą określa cel terapii i ustala kontrakt terapeutyczny - długość spotkań, zasady obowiązujące na sesjach oraz między sesjami, itp.

Warto zaznaczyć, że para to nie tylko partnerzy życiowi. Znaczące pary tworzymy przez całe życie.

Dla kogo terapia pary?: partnerów, małżonków, rodzica z dzieckiem, rodzeństwa.

W celu umówienia spotkania z psychoterapeutą prosimy o kontakt bezpośrednio na nr tel. 509362070

Więcej na stronie www.gestalt.radom.pl

Informacja od Psychoterapeuty o przetwarzaniu danych osobowych