Metody

Terapia Manualna

Terapia manualna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów). Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, fizjoterapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Przyczyna dolegliwości leży często w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem.

Leczenie polega na zniesieniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej homeostazy pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji, manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, przyspiesza ustąpienie stanów zapalnych.

Terapia Manualna

System pracy terapeuty manualnego wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem i wnikliwym badaniem, co w przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu jest najistotniejsze.

Nierzadko słyszy się o cudotwórczych umiejętnościach tzw. kręgarzy. To właśnie terapia manualna potrafi w bardzo szybki i często spektakularny sposób przywrócić ruchomość kręgosłupa czy pomóc przy „rwie kulszowej”. Ważne jest jednak, aby techniki wykonywała osoba z odpowiednim wykształceniem medycznym, w innym przypadku mogą się one okazać niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia Pacjenta!