Skargi

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW CENTRUM MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ HAND-MED

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie bądź telefonicznie.

W przypadku, gdy skarga dotyczy niewłaściwego postępowania pracownika CMZ Hand-Med lub gdy łamane są prawa pacjenta, należy interweniować u właściciela CMZ Hand-Med – Grzegorza Zaborowskiego (poniedziałek – czwartek, gabinet nr 5 , godziny 8-18)

KSIĄŻKA SKARG I WNIOSKÓW jest dostępna dla pacjentów u właściciela Centrum Medycyny Zintegrowanej Hand-Med – Grzegorza Zaborowskiego (poniedziałek – czwartek, gabinet nr 5 , godziny 8-18)

Jednocześnie informujemy, że pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków do Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: tel. 800 - 190 - 590 (czynne pn.-pt. 8.00 - 20.00) ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

W przypadku łamania praw pacjenta odnośnie danych osobowych można zwrócić się do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 w Warszawie.

W przypadkach łamania prawa możliwe jest również zawiadomienie właściwych organów powołanych z mocy ustawy do merytorycznego zbadania przedstawionych zarzutów.